Haptonomie, haptotherapie en haptonoom

Haptonomie is afkomstig van de woorden hapsis (tast, gevoel) en nomos (leer) en gaat uit van een eigen mensvisie. De mens is een eenheid van lichaam, geest en ziel, die zich alleen volledig kan ontplooien als hij zich verbonden voelt met zichzelf en met zijn omgeving. Haptonomie houdt zich dus bezig met voelen en contact (con = samen, tact = voelen), maar het is geen therapie op zich. Een fysiotherapeut die op haptonomische basis werkt, is dus fysiotherapeut en heeft de mensvisie van haptonomie in zijn werk geïntegreerd.

Haptotherapie is een zelfstandige therapie, gebaseerd op haptonomie.

Een fysiotherapeut die op haptonomische basis werkt, wordt ook wel haptonoom genoemd. Het woord haptonoom wordt echter ook gebruikt om een haptotherapeut aan te duiden. Als iemand zich haptonoom noemt, vraag dan goed welke opleiding hij heeft gevolgd en kijk of hij de vaardigheden en kennis heeft die jij zoekt.