Vergoeding

Verwijzing

Je kunt zonder verwijzing bij mijn praktijk terecht. Mocht je wel een verwijzing hebben, neem dan de verwijsbrief en/of gegevens van de verwijzer mee naar het intakegesprek.
 
Vergoeding

Veel verzekeraars vergoeden mijn behandelingen vanuit de aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk, als alternatieve geneeswijze of alternatieve bewegingstherapie. Coaching wordt niet vergoed. Hoe werkt het bij vergoeding: Je krijgt maandelijks een nota die je zelf aan mij betaalt en vervolgens kunt opsturen naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar keert het te vergoeden bedrag aan jou uit.

Overzicht vergoedingen haptotherapie

 

Ik ben geregistreerd bij:

  • De beroepsvereniging Federatie Nederlandse Gezondheidszorg (NFG), vakgroep voor Psychosociaal  Maatschappelijk Werk (VPMW)
  • De koepelorganisatie RBCZ
  • Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

 

Vergoeding middels een persoonsgebonden budget (PGB)
Behandelingen kunnen soms ook worden vergoed middels een persoonsgebonden budget, dat toegekend wordt door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Vergoeding door de Gemeentelijke Sociale Diensten
Via de Gemeentelijke Sociale Diensten is gedeeltelijke of volledige vergoeding mogelijk door middel van Bijzondere Bijstand of een zogenaamde Polisregeling. Hierover kun je contact opnemen met jouw consulent van de Sociale Dienst.

Vergoeding door de werkgever
Werkgevers zijn regelmatig bereid de kosten van hulpverlening (deels) te betalen, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, zeker als het gaat om problemen die werkgerelateerd zijn.
 
Vergoeding haptotherapie bij arbeidsre-integratie

Mocht je zorgverzekeraar niet (alles) vergoeden, dan wordt de therapie steeds vaker vergoed door de werkgever. Ik maak op verzoek graag een offerte.