Vergoeding

Verwijzing

Je kunt zonder verwijzing bij onze praktijk terecht. Mocht je wel een verwijzing hebben, neem dan de verwijsbrief en/of gegevens van de verwijzer mee naar het intakegesprek.
 
Vergoeding

De meeste verzekeraars vergoeden onze haptotherapie behandelingen (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering. Je eigen risico wordt niet aangesproken! Bij bijna alle verzekeraars valt haptotherapie onder de alternatieve geneeswijzen, maar bij een paar valt het onder de (alternatieve) beweegzorg (bij o.a. VGZ/Univé). Let op, bij de CZ groep lijkt het in hun informatie alsof het in 2019 niet vergoed wordt, maar dat komt omdat hapotherapie bij de alternatieve geneeswijzen onder de natuurgeneeswijzen is geplaatst. Ze vergoeden het dus wel!

Onderin het vergoedingenoverzicht vind je de verzekeraars die wij afraden, zij bieden geen vergoeding.
Neem bij vragen over de vergoedingen uit dit overzicht altijd contact op met de betreffende verzekeraar!

Vergoedingenoverzicht 2019

 
Hoe werkt het bij vergoeding: Je krijgt maandelijks een nota die je zelf aan ons betaalt en vervolgens kunt opsturen naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar keert het te vergoeden bedrag aan jou uit.
 
Ik ben geregistreerd bij:

  • De beroepsvereniging Federatie Nederlandse Gezondheidszorg (NFG), vakgroep voor Psychosociaal  Maatschappelijk Werk (VPMW)
  • De koepelorganisatie RBCZ
  • Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

 

Vergoeding middels een persoonsgebonden budget (PGB)
Behandelingen kunnen soms ook worden vergoed middels een persoonsgebonden budget, dat toegekend wordt door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Vergoeding door de Gemeentelijke Sociale Diensten
Via de Gemeentelijke Sociale Diensten is gedeeltelijke of volledige vergoeding mogelijk door middel van Bijzondere Bijstand of een zogenaamde Polisregeling. Hierover kun je contact opnemen met jouw consulent van de Sociale Dienst.

Vergoeding door de werkgever
Werkgevers zijn regelmatig bereid de kosten van hulpverlening (deels) te betalen, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, zeker als het gaat om problemen die werkgerelateerd zijn.
 
Vergoeding haptotherapie bij arbeidsre-integratie

Mocht je zorgverzekeraar niet (alles) vergoeden, dan wordt de therapie steeds vaker vergoed door de werkgever. Wij maken op verzoek graag een offerte.