Praktijk voorwaarden

1. Behandeling
Een standaard behandeling duurt 50 minuten. Bij het intakegesprek kun je ook aangeven dat je kortere behandelingen wilt.
De duur van een behandeling is exclusief de tijd die de therapeut nodig heeft om de administratie m.b.t. het consult bij te werken.
Meenemen bij het intakegesprek: legitimatiebewijs
Meenemen bij de vervolgbehandelingen: badlaken of grote handdoek.
 
2. Afzeggen of verzetten van een afspraak
Afzeggen of verzetten dient minimaal 24 uur voor de behandeling te gebeuren, bij afzeggen of verzetten binnen 24 uur wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Afbericht binnen 24 uur dient altijd telefonisch op het praktijknummer te gebeuren. Dat kan ook buiten openingstijden en in het weekend. De tijd van doorgeven of inspreken op het antwoordapparaat geldt als afmeld-tijd. Niet (op tijd) afgezegde sessies moeten als zodanig op de factuur worden vermeld en worden dan ook niet door zorgverzekeraars vergoed!

Als je verkoudheidsklachten hebt en in de 1e week van de verkoudheid/griep zit, verzoeken we je om je afspraak een week te verzetten. Dit omdat hier een besmettelijke periode geldt en het voor niemand prettig is als de therapeut besmet raakt en een aantal dagen (of langer) geen cliënten kan helpen.
 
3. Betaling en vergoeding
Je krijgt begin van iedere maand, de factuur over de voorgaande maand digitaal toegestuurd, tenzij anders afgesproken. Deze dient altijd binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn. De behandeling kan worden opgeschort als de betaling de dag na het verstrijken van de betaaltermijn niet binnen is. Als betaling na de wettelijke aanmaning uitblijft, gaat de vordering naar het incassobureau, incassokosten komen voor rekening van de cliënt. Betaal op tijd, voorkom extra kosten.
 
Veel verzekeraars vergoeden (een deel van) de haptotherapie behandelingen. Mocht blijken dat je verzekeraar niet (meer) vergoedt, dan blijft je betalingsverplichting aan ons van kracht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke toekenning of hoogte van de vergoeding. We adviseren je om je verzekeraar altijd te bellen om te controleren welke vergoeding je krijgt. Vermeld daarbij dat wij aangesloten zijn bij de beroepsvereniging NFG en de koepel RBCZ. Meer over vergoedingen.
 
Tarieven worden jaarlijks volgens de landelijke norm aangepast. In de praktijk en op onze Tarieven pagina vind je de nieuwe tarieven ruim voor de ingangsdatum van 1 januari.
 
4. Privacy, verslaglegging en informatie aan derden / geheimhouding
We houden ons aan alle wettelijke eisen m.b.t. verslaglegging en privacy, en wij vallen onder het beroepsgeheim. Communicatie met huisarts, verwijzer en andere zorg/hulpverleners vindt alleen plaats met jouw toestemming. De volledige privacyverklaring vind je onderaan deze website en in de praktijkruimte. Hierin lees je hoe wij omgaan met (het verwerken en bewaren van) jouw algemene en bijzondere persoonsgegevens. Wij adviseren je om onze privacyverklaring goed te lezen.
 
5. Klachten
We zijn aangesloten bij een erkende geschillencommissie en vallen onder het tuchtrecht. Uiteraard nodigen we je uit om een klacht eerst met ons te bespreken zodat we er samen uit kunnen komen.
 
6. Afspraakbevestigingen en -herinneringen
Ter bevestiging van en ter herinnering aan jouw afspraken kunnen wij geautomatiseerde e-mails sturen. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het maken, noteren en nakomen van je afspraak.
 

 
 
 
 
 

Praktijkvoorwaarden en informatie zijn ook als Pdf te downloaden.