Kwaliteit en klachten

Ik val met mijn praktijk onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz). Dat betekent dat praktijk en therapeut aan eisen moeten voldoen met betrekking tot kwaliteit, klachtenafhandeling en geschillen.

Omdat ik het mijn verantwoordelijkheid vind om jou als cliënt een zorgvuldig op jou afgestemde en kwalitatief goede behandeling te geven, ben ik als haptotherapeut geregistreerd bij de beroepsvereniging Federatie Nederlandse Gezondheidszorg (NFG), vakgroep voor Psychosociaal  Maatschappelijk Werk (VPMW) en bij de koepelorganisatie RBCZ. Dit houdt in dat ik ieder jaar moet voldoen aan strenge nascholingseisen en intervisie/supervisie eisen en dat voor mij beroepsgeheim geldt. Dat vind ik vanzelfsprekend en ik voldoe daar graag aan. 
Daarnaast ben ik via de NFG ook aangesloten bij een erkende geschillencommissie en ben via de koepelorganisatie RBCZ onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Mocht je een klacht hebben, dan hoop ik uiteraard wel dat je die (eerst) met mij komt bespreken. Komen we er samen niet naar tevredenheid uit, dan kun je met je klacht bij de NFG terecht, lees op deze pagina bij wie je daar terecht kunt en hoe dat precies werkt. Onze klachtenafhandeling en geschillenafhandeling is via hen geregeld, zij helpen jou graag verder en ik zal daaraan alle medewerking verlenen.

 

Is er verschil tussen een haptotherapeut en een GZ-haptotherapeut?

Af en toe vragen mensen wat het verschil is tussen een haptotherapeut en een GZ-haptotherapeut. Soms wordt op websites, in folders of TV uitzendingen namelijk de indruk gewekt dat deze GZ-haptotherapeuten een betere kwaliteit zouden leveren dan hun collega’s zonder het ‘GZ’….Dit is niet zo.

Haptotherapeuten en GZ-haptotherapeuten die bij de Academie voor Haptonomie, het Instituut voor Toegepaste Haptonomie (ITH) of bij Synergos hun diploma hebben gehaald, hebben allemaal een 4- tot 5-jarige erkende post-HBO opleiding tot haptotherapeut afgerond. Als een (GZ-)haptotherapeut zich bij een beroepsvereniging inschrijft (NFG, VVH, NVPA, etc.), dient hij altijd dat diploma te overleggen en daarnaast een opleiding medische en/of psychosociale basiskennis op HBO niveau, volgens de Plato normen, te hebben gevolgd. Ik heb zelf beide opleidingen gevolgd. Ook is het vanuit iedere beroepsvereniging verplicht om nascholingen en intervisie/supervisie te volgen en vakliteratuur te lezen, om je te blijven ontwikkelen in je vakgebied. Zo is gewaarborgd dat alle haptotherapeuten die aangesloten zijn bij een beroepsvereniging, de benodigde vakkennis en vaardigheden hebben en blijven ontwikkelen. We hebben ons ook allemaal aan het beroepsgeheim te houden.
 
haptotherapeut Gerda PonteHet ‘GZ’ verschil zit dus niet in de kwaliteit, waar dan wel in?

Het enige verschil zit in de soort HBO/WO vooropleiding, die bepaalt namelijk (al is de vooropleiding niet van belang voor het beroep van haptotherapeut) of een gediplomeerd haptotherapeut zich bij de Vereniging van haptotherapeuten (VVH) aan mag sluiten. En alleen als lid van de VVH mag je de titel GZ-haptotherapeut voeren. Deze titel zegt dus niets over de kwaliteit van de aangeboden haptotherapie en ook niet over de borging van de kwaliteit door nascholing, intervisie/supervisie en het lezen van vakliteratuur.

 
 
De VVH accepteert alleen haptotherapeuten die een HBO/WO vooropleiding in gezondheidszorg en welzijn hebben, dus o.a.: Logopedie, fysiotherapie, verpleegkunde, psychologie, SPH, pedagogiek. GZ-haptotherapeut is een beschermde titel van de VVH, deze haptotherapeuten kunnen zich ook inschrijven in het kwaliteitsregister dat door de VVH is opgezet. Gediplomeerde haptotherapeuten met de vereiste medische/psychosociale basiskennis, maar met een andere HBO/WO vooropleiding, mogen zich niet bij de VVH aansluiten. Zij sluiten zich dus bij een andere beroepsvereniging aan, worden daar geregistreerd in het kwaliteitsregister en noemen zich haptotherapeut. Ook bij deze beroepsverenigingen moet je aan evenveel kwaliteitsvoorwaarden voldoen, en net als de VVH hanteren deze beroepsverenigingen een klachtrecht/tuchtrecht en ook de verplichting aangesloten te zijn bij een erkende geschillencommissie is aan de orde.

Als we het over kwaliteit hebben, kun je dus gewoon je gevoel volgen en kiezen voor iedere bij een beroepsvereniging ingeschreven haptotherapeut (GZ of niet GZ) met wie je een klik voelt. Wel is het raadzaam goed te kijken of er misschien beroepsverenigingen zijn die door jouw zorgverzekeraar niet worden vergoed. Kwalitatief gezien is het volkomen onterecht dat er onderscheid wordt gemaakt, maar het is soms helaas wel het geval.