Haptonomie vergoeding

De meeste verzekeraars vergoeden onze haptotherapie behandelingen (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering. Je eigen risico wordt niet aangesproken! Bij bijna alle verzekeraars valt haptotherapie onder de alternatieve geneeswijzen, maar bij een paar valt het onder de (alternatieve) beweegzorg (bij o.a. VGZ/Univé). Let op, bij CZ/OHRA/Nationale Nederlanden lijkt het in hun informatie alsof haptotherapie in 2019 niet vergoed wordt, maar dat komt omdat hapotherapie bij de alternatieve geneeswijzen onder de natuurgeneeswijzen is geplaatst. Dat betekent dat er wel degelijk haptonomie vergoeding mogelijk is!

Onderin het overzicht vind je de verzekeraars die wij afraden omdat zij geen vergoeding bieden.
Neem bij vragen over de haptonomie vergoedingen uit dit overzicht altijd contact op met de betreffende verzekeraar! Voor collectiever verzekeringen kunnen andere voorwaarden en vergoedingen gelden.

Haptonomie vergoedingen overzicht 2019.pdf

Als je over wilt stappen kun je tot eind 2018 je oude zorgverzekering opzeggen. Je moet voor 1 februari 2019 een nieuwe verzekering afsluiten, je wordt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 verzekerd.

 
Hoe werkt het bij vergoeding: Je krijgt maandelijks een nota die je zelf aan ons betaalt en vervolgens kunt opsturen naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar keert het te vergoeden bedrag aan jou uit.
 
Ik ben geregistreerd bij:

  • De beroepsvereniging Federatie Nederlandse Gezondheidszorg (NFG), vakgroep voor Psychosociaal  Maatschappelijk Werk (VPMW)
  • De koepelorganisatie RBCZ
  • Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

 

Haptonomie vergoeding middels een persoonsgebonden budget (PGB)

Behandelingen kunnen soms ook worden vergoed middels een persoonsgebonden budget, dat toegekend wordt door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Haptonomie vergoeding door de Gemeentelijke Sociale Diensten

Via de Gemeentelijke Sociale Diensten is gedeeltelijke of volledige vergoeding mogelijk door middel van Bijzondere Bijstand of een zogenaamde Polisregeling. Hierover kun je contact opnemen met jouw consulent van de Sociale Dienst.

Haptonomie vergoeding door de werkgever

Werkgevers zijn regelmatig bereid de kosten van hulpverlening (deels) te betalen, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, zeker als het gaat om problemen die werkgerelateerd zijn.
 

Haptonomie vergoeding bij re-integratie en/of arbeidsgerelateerde klachten

Mocht je zorgverzekeraar niet (alles) vergoeden, dan bieden werkgevers steeds vaker vergoeding voor haptotherapie behandelingen. Wij maken op verzoek graag een offerte.
 

Verwijzing

Je kunt zonder verwijzing bij onze praktijk terecht. Mocht je wel een verwijzing hebben, neem dan de verwijsbrief en/of gegevens van de verwijzer mee naar het intakegesprek.