Haptonomie vergoeding

Haptonomie vergoeding via zorgverzekeraars


De meeste verzekeraars vergoeden onze haptotherapie behandelingen (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering. Je eigen risico wordt niet aangesproken! Bij bijna alle verzekeraars valt haptotherapie onder de alternatieve geneeswijzen, maar bij een paar valt het onder de (alternatieve) beweegzorg (bij o.a. VGZ/Univé). Let op, bij CZ/OHRA/Nationale Nederlanden lijkt het in hun informatie alsof haptotherapie in 2019 niet vergoed wordt, maar dat komt omdat hapotherapie bij de alternatieve geneeswijzen onder de natuurgeneeswijzen is geplaatst. Dat betekent dat er wel degelijk haptonomie vergoeding mogelijk is!

Neem bij vragen over de haptonomie vergoedingen uit dit overzicht altijd contact op met de betreffende verzekeraar! Voor collectiever verzekeringen kunnen andere voorwaarden en vergoedingen gelden.

Verzekeraars overzicht 2019.pdf

 
Hoe werkt het bij vergoeding: Je krijgt maandelijks een nota die je zelf aan ons betaalt en vervolgens kunt opsturen naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar keert het te vergoeden bedrag aan jou uit.
 
Ik ben geregistreerd bij:

  • De beroepsvereniging Federatie Nederlandse Gezondheidszorg (NFG), vakgroep voor Psychosociaal  Maatschappelijk Werk (VPMW)
  • De koepelorganisatie RBCZ
  • Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

 

Haptonomie vergoeding door gemeenten via PGB (ook i.h.k.v. jeugdhulp):

Omdat kinderhaptotherapie niet beschikbaar wordt gesteld door gemeenten als zorg in natura, kan de gemeente een persoonsgebonden budget (PGB) hiervoor toekennen. Je kunt meer vinden op deze twee pagina’s: Aanvragen PGB en Keuzevrijheid PGB

Ook volwassenen kunnen een PGB toegekend krijgen waaruit zij haptotherapie bekostigen.
 

Haptonomie vergoeding bij re-integratie en/of arbeidsgerelateerde klachten

Werkgevers zijn regelmatig bereid de kosten van hulpverlening (deels) te betalen, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, zeker als het gaat om problemen die werkgerelateerd zijn en/of langdurige herstelprocessen zoals bij een burn-out. Betaalt de werkgever rechtstreeks, dan maken wij op verzoek graag een offerte.
 

Haptonomie vergoeding door Sociale Dienst of het UWV

Via de Gemeentelijke Sociale Diensten is soms gedeeltelijke of volledige vergoeding mogelijk door middel van Bijzondere Bijstand of een zogenaamde Polisregeling. Hierover kun je contact opnemen met jouw consulent van de Sociale Dienst. Ook via uitkeringsinstantie UWV is soms vergoeding mogelijk wanneer je een uitkering ontvangt.

 

Verwijzing

Je kunt zonder verwijzing bij onze praktijk terecht. Mocht je wel een verwijzing hebben, neem dan de verwijsbrief en/of gegevens van de verwijzer mee naar het intakegesprek.